เว็บแหล่งความรู้ดีๆ

        http://www.wonderfulwordproject.org

หรือ พระคำแสนสนุก มีบนเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สอนรวีเด็กสามารถนำไปใช้ได้เลย เพราะทุกบทเรียน มีทั้งเรื่องเล่า บทเรียน กิจกรรม ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกัน