หน้าต่าง4/14 เล่ม 2 – ที่ว่างสำหรับเด็ก และเยาวชน ในพันธกิจของพระเจ้า

ชุดหนังสือคู่มือทั้ง 3 เล่มนี้ได้รับการเรียบเรียงมาจากเอกสารต่างๆ และบทเรียนพระคัมภีร์ที่มีการนำเสนอไว้ในการประชุม การทำพันธกิจกับเด็กวัย 4-14 ปี (4/14 Window Missiology) ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกลุ่ม 4/14 Movement เพื่อค้นหาพันธกิจของพระเจ้าสำหรับโลกปัจจุบันนี้ที่มีต่อเด็กและเยาวชน มีผู้เข้าร่วมราว 140 คนซึ่งประกอบด้วยผู้ปฏิบัติการ นักศาสนศาสตร์ (Theologist) และนักพันธกิจศาสตร์(Missiologist) โดยเอกสารต่างๆที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งบันทึกการประชุมต่างๆได้ถูกจัดพิมพ์ไว้ใน หนังสือฉบับย่อที่ชื่อว่า เด็ก และเยาวชนในพันธกิจของพระเจ้า

ชุดหนังสือคู่มือทั้ง 3 เล่มนี้ได้อ้างอิงจากหนังสือฉบับย่อของการประชุมครั้งนั้นอย่างไรก็ตามชุดหนังสือนี้ได้จัดเตรียมไว้สำหรับกลุ่ม ผู้อ่านในวงกว้าง รวมทั้งคนหนุ่มสาว และอาสาสมัครและผู้ที่ทำงานกับเด็ก จุดประสงค์คือเพื่อสรุปแนวคิดจากการประชุมดังกล่าวและทำให้ง่ายต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างต่อไปใจความสำคัญเหล่านั้นมาจากเอกสารต่างๆที่ถูกนำเสนอในการประชุม บทเรียนพระคัมภีร์ และจากการพูดคุยภายในกลุ่มในการประชุมดังกล่าว ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในหนังสือฉบับย่อสำหรับการประชุมครั้งนั้น และท่านอื่นๆที่อาจจะไม่กล่าวถึงในที่นี้

ดาวน์โหลด >> หน้าต่าง4/14 เล่ม 2 - ที่ว่างสำหรับเด็ก และเยาวชน ในพันธกิจของพระเจ้า