คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

หนังสือการ์ตูนเรื่อง “คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน” เป็นประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ที่ได้แสดงความรักของพระเจ้าและเพื่อนบ้านผ่านทางคริสตจักร โดยการดำเนินพันธกิจการพัฒนาชุมชนจนกระทั่งนำไปสู่การพลิกฟื้นชุมชนแห่งนี้ขึ้น

Continue reading


 พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม

การ์ตูน“พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม”ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งหนึ่งที่มีความเชื่อศรัทธาการอธิษฐานและพึ่งพาในพระเจ้าตลอดจนได้นำหลักการพัฒนาแบบองค์รวมมาใช้ในการพัฒนาชุมชนแห่งนี้จนประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ

Continue reading


 ห่วงใยในฝีพระหัตถ์

ทามกลางแสงแดดแผดจารอนจัด ผูหญิงกลุมหนึ่งเดินเท้าเปล่าจากหมู่บ้านของพวกเธอเพื่อ ไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุด เป็นบ่อน้ำพุซึ่งห่างออกไปหลายไมล์ ภายในหมู่บ้านไม่มีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคเหลืออยู่เลยดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้จึงต้องเสียเวลาเดินทางไปตักและนำน้ำกลับมาเพื่อใช้ในสำหรับดื่ม ปรุงอาหาร และซักล้าง แหล่งน้ำที่อยูใกล้ได้เหือดแห้งไปนานแล้ว

Continue reading