การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม4-ความเป็นผู้นำและผลกระทบ

ชุดแหล่งข้อมูลสำหรับลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก

เล่ม 4: ความเป็นผู้นำและผลกระทบ

หมวดหมู่: การปกป้องเด็ก

แหล่งข้อมูล: เจ้าของคือ MOCVIN

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลนี้คือการให้แนวคิดสำหรับสร้างแผนการดำเนินงานแบบครบวงจรภายในคริสตจักรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเพื่อปกป้องเด็ก

ทรัพยากรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดทรัพยากรเพื่อลดความรุนแรงทางเพศเด็ก” ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ในบริบทของคริสตจักรที่สนใจในการช่วยเหลือเด็ก  และโดยเฉพาะการปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงทางเพศ

การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม4-ความเป็นผู้นำและผลกระทบ