อันตรายในเด็กและการปฐมพยาบาล

ความปลอดภัยสําหรับเด็ก

– อย่าให้เด็กสวมถุงที่หน้าแล้วเดินไปเดินมา
– อย่าวางแจกันแก้ว ,กาน้ำร้อนไว้บนโต๊ะเตี้ย หรือ ในระยะที่เด็กเอื้อมมือถึง
– ห้ามเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ขวบข้ามถนนตามลําพังและ จูงมือเด็กที่ต่ำกว่าอายุ 5 ขวบข้ามถนนเสมอ
– อย่าถือของร้อน ถ้วยกาแฟร้อน ๆ เหนือศีรษะเด็ก
– บ้านที่มีเด็กในวัยหัดเดินเตาะแตะ ไม่ควรใช้ผ้าปูโต๊ะที่มีชายให้เด็กดึงได้

Continue reading