พันธสัญญาคำอธิษฐานหรับเด็ก

พันธสัญญาคำอธิษฐาน สำหรับเด็ก

จัดทำขึ้นเพื่อสอนเด็ก ๆ ให้อธิษฐาน  ในชุดประกอบไปด้วย  หนังสือคำอธิษฐานสำหรับเด็ก  และสื่อการสอนต่างๆ เช่น ภาพระบายสี บัตรคำอธิษฐาน