พันธสัญญาคำอธิษฐานหรับเด็ก

พันธสัญญาคำอธิษฐาน สำหรับเด็ก

พันธสัญญาคำอธิษฐาน  สำหรับเด็ก
จัดทำขึ้นเพื่อสอนเด็ก ๆ ให้อธิษฐาน  ในชุดประกอบไปด้วย  หนังสือคำอธิษฐานสำหรับเด็ก  และสื่อการสอนต่างๆ เช่น ภาพระบายสี บัตรคำอธิษฐาน 

ต้องการหนังสือ

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน  เพื่อเราจะได้สนับสนุน ให้คำปรึกษารวมถึงติดตามผลจากท่าน
 
 
กรอกข้อมูลเพื่อขอรับชุดหนังสือคำอธิษฐานสำหรับเด็ก
 
 
เมื่อท่านกรอกข้อมูลแล้ว หลังจากเราได้รับข้อมูล  เราจะส่งลิงค์ให้กับท่าน  เพื่อท่านจะสามารถโหลดหนังสือและเอกสารต่างๆ ได้

 

ขอพระเจ้าอวยพระพร