บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับพัฒนาการในการเจริญเติบโตของเด็ก การป้องกันโรคและการปฐมพยาบาล ตลอดจนการดูแลตนเองของแม่

Continue reading


 บทเรียนกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นบทเรียนสำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้สามารถปฏิบัติตนในบทบาทของแม่และการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเข้าใจและปลอดภัย

Continue reading


 9 เดือนแรกของชีวิต [ภาษาThai-Karen]

หลายคนคงสสงสัยและพยายามทำความเข้าใจกับการอัศจรรย์ของการกำเนิดชีวิตว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีพระเจ้าพระผู้สร้างเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าใจความเร้นลับที่เซลล์เล็กๆ สองเซลล์มารวมกันอย่างเฉพาะเจาะจง และเกิดเป็นชีวิตน้อยๆ กระบวนการสร้างชีวิตภายในครรภ์มรรดานั้นใช้เวลาประมาณ 266วัน ถ้าเปรียบภาพของการสร้างเซลล์ทีละเซลล์ รวมถึงการรวมตัวของดีเอ็นเอแต่ละตัวนั้น

Continue reading