การปกป้องเด็ก Genre

การพัฒนาเด็กองค์รวม Genre

งานวิจัย Genre

ปรัชญาคอมแพสชั่น Genre

คริสตจักร Genre

การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
การมีอาหารเพียงพอสำหรับครัวเรือน
การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน
Book Cover: เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ภาษาKaren ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก
ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก
Qavah การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ห่วงใยในฝีพระหัตถ์
พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม
จงตามหาเด็กคนนั้น
คริสตจักรสู่การพลิกฟื้น
หน้าต่าง4/14 เล่ม 1 – เด็ก และเยาวชนในพันธกิจของพระเจ้า
หน้าต่าง4/14 เล่ม 2 – ที่ว่างสำหรับเด็ก และเยาวชน ในพันธกิจของพระเจ้า
หน้าต่าง4/14 เล่ม 3 – เด็ก และเยาวชน เปรียบเหมือนคู่สัญญา ในพันธกิจของพระเจ้า

VDO สื่อต่างๆ Genre