ปรัชญาคอมแพสชั่น และ การปกป้องเด็ก

ปก-ความยากจน

ความยากจน

หนังสือเล่มนี้เป็นมุมมองของคอมแพสชั่น ในเรื่อง “ความยากจน”  บางคนอาจพูดถึงปัญหาความยากจนในแง่เศรษฐกิจ ในขณะที่บางคนพูดถึงความยากจนทางด้านของจิตใจหรือด้านอื่นๆ (เพิ่มเติม…)

ปก-การสัมผัสที่ดี และการสัมผัสที่ไม่ดี

[สื่อภาพพลิก] การสัมผัสที่ดี และการสัมผัสที่ไม่ดี

สื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้มแข็งให้แก่เด็ก ให้รู้เท่าทันภัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและการค้ามนุษย์ และให้รู้วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ (เพิ่มเติม…)

ปก-เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่ตีก็ดีได้

เลี้ยงลูกให้ถูกวิธีไม่ตีก็ดีได้

ความเขŒ้าใจที่ไม่‹ถูกตŒ้องเกี่ยวกับการลงโทษเด็กด้Œวยความรุนแรง

การอบรมสั่งสอนลูกโดยการลงโทษเป็นการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก (เพิ่มเติม…)

ปก-คริสตจักร

คริสตจักร

เมื่อห้าร้อยปีที่ผ่านมา มาร์ติน ลูเธอร์ กล่าวว่า “ขอบคุณพระเจ้า ที่เด็กเจ็ดขวบก็รู้ว่า คริสตจักรคืออะไร”1 แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ค่อนข้างแตกต่างออกไป สิ่งที่ดูเหมือนชัดเจนและชัดแจ้งในตัวมันเองสำหรับมาร์ติน ลูเธอร์ ดูจะกลายเป็นสิ่งที่สับสนในปัจจุบัน (เพิ่มเติม…)

ปก-การเป็นคู่มิตร

การเป็นคู่มิตร

สำหรับองค์กรคริสเตียนเช่นคอมแพสชั่น แรงบันดาลใจให้ทำงานร่วมกัน ในฐานะคู่มิตรนั้นอยู่เลยไปจากแนวคิดด้านการพัฒนา เราไม่ได้เข้าสู่การเป็นคู่มิตร เพียงด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติงานให้เกิดผล ที่มาเป็นอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นคือ เรายึดถือตามคำสอนของพระคัมภีรเ์ป็น (เพิ่มเติม…)

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

ปก-มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความความยากจน และเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม

มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความความยากจน และเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม

บทเรียนเรื่อง “มุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความยากจนและเข้าใจในความรับผิดชอบทางสังคม” จะนำผู้เรียนให้มีโอกาสศึกษาในเชิงลึกถึงความหมายของความยากจน สาเหตุของความยากจน (เพิ่มเติม…)

ปก-9 เดือนแรกของชีวิต [ภาษาThai-Karen]

9 เดือนแรกของชีวิต [ภาษาThai-Karen]

หลายคนคงสสงสัยและพยายามทำความเข้าใจกับการอัศจรรย์ของการกำเนิดชีวิตว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร มีพระเจ้าพระผู้สร้างเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าใจความเร้นลับที่เซลล์เล็กๆ สองเซลล์มารวมกันอย่างเฉพาะเจาะจง และเกิดเป็นชีวิตน้อยๆ (เพิ่มเติม…)

ปก-ทักษะการทำธุรกิจและการทำการค้าขนาดย่อม

ทักษะการทำธุรกิจและการทำการค้าขนาดย่อม

ผู้ประกอบกิจการนั้นมักมีความคิดดี ๆ แต่บางครั้งขาดเครื่องมือ การ ฝึกฝน พาหนะขนส่ง เงินที่จะเริ่มต้น และแม้แต่สิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าที่แน่นอน และระบบโทรคมนาคมที่ดี (เพิ่มเติม…)

ปก-หลักการของเอกลักษณ์ และ ฐานะในพระเจ้า

หลักการของเอกลักษณ์ และ ฐานะในพระคริสต์

จากการถูกกระทำสู่พระคุณ

เรื่องราวต่อไปนี้เป็นการเดินทางจากการถูกกระทำสู่พระคุณของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเปรียบได้ง่ายๆ กับมนุษย์ทุกคนที่เคยได้รับประสบการณ์ของคำพูดลบที่เข้ามา (เพิ่มเติม…)

ปก-พระคัมภีร์ สอนอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องเพศ มิตรภาพ การออกเดท การคบหา และการแต่งงาน

พระคัมภีร์ สอนอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องเพศ มิตรภาพ การออกเดท การคบหา และการแต่งงาน

บ่อยครั้งที่คริสเตียนมักจะวางแผนและเลือกเองว่าจะออกเดทกับใคร แล้ว จึงค่อยมาขอให้พระเจ้าอวยพรให้สมหวัง หากคุณปรารถนาสิ่งดีที่สุดสำหรับชีวิตของ คุณ คุณน่าจะอยากให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตของคุณทุกด้าน โดยเฉพาะในการคบหา เพื่อนต่างเพศและการแต่งงาน! (เพิ่มเติม…)

คริสตจักร

ปก-พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม

พะโสยอดนักพัฒนาแบบองค์รวม

การพัฒนาแบบองค์รวมนั้นมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน ทุกมิติ ผ่านกระบวนการพัฒนาที่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของคนในชุมชนซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของของคนในชุมชนและเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (เพิ่มเติม…)

ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก

โลกของเด็ก

1 ใน 3 ของประชาการกว่า 6พันล้านคนทั่วโลกเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขณะที่เด็กในประเทศที่กำลังพัฒนามีสัดส่วนเดกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชาการทั้งประเทศ

เด็กในโลกที่เจริญแล้วจำนวนมากมีอนาคตที่สดใส มีโอกาสทางการศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ขณะที่เด็กในอีกมุมหนึ่งของโลกกลับไม่มีแม้แต่อาหารที่จะประทังชีวิต อะไรคือปัญหาที่เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญ? (เพิ่มเติม…)

ปก-qavah_เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ขอต้อนรับสู่แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฉบับนี้! คู่มือนี้ทำขึ้นสำหรับเยาวชนที่ต้องการทำงานร่วมกันเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา

ในแหล่งข้อมูลนี้มีกิจกรรมมากมายที่จะช่วยให้กลุ่มเยาวชนได้คิดถึงความต้องการและความฝันสำหรับอนาคตของตนเอง ซึ่งผู้อ่านสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับที่เรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้หรือสลับไปสลับมาก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อ่านเองว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด

เยาวชนและเด็กคืออนาคตของเรา ดังนั้นเมื่อใดที่คุณจัดตั้งกลุ่มเยาวชนและให้พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชุมชนนั้น คุณควรเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะเด็ก ๆ มีทั้งพลังและความกระตือรือร้นในชีวิต และการให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมกับโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นั้นจะส่งผลให้พวกเขามีความหวังสำหรับอนาคตของตัวเองด้วย

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>  Qavah เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง