การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม2-การป้องกัน

ชุดแหล่งข้อมูลสำหรับลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก

เล่ม 2: การป้องกัน

หมวดหมู่: การปกป้องเด็ก

แหล่งข้อมูล: เจ้าของคือ MOCVIN

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลนี้คือเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ  และเพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการปกป้องเด็กและวัยรุ่น  ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาเชิงลึกในทางปฏิบัติเพื่อการปกป้องเด็กและวัยรุ่น

ทรัพยากรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดทรัพยากรเพื่อลดความรุนแรงทางเพศเด็ก” ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ในบริบทของคริสตจักรที่สนใจในการช่วยเหลือเด็ก  และโดยเฉพาะการปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงทางเพศ

การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม2-การป้องกัน