สถิติตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

สถิติเหล่านี้ ถึงเวลาที่เราควรมองว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งข้อมูลจาก .โครงการ หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น” ได้เผยวิธีที่พ่อแม่และครู จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้มากขึ้น ดังนี้
1.เปลี่ยนทัศนคติ
2.คุยเรื่องเพศ
3.เปิดโอกาสให้ถาม
4.สภาพเวดล้อมที่ดี

Continue reading