อัลบั้มเพลง เธอคนที่สำคัญ

เพลงในอัลบั้ม “เธอ..คนที่สำคัญ” จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของเด็ก และเป็นโอกาสที่จะให้กำลังใจเด็ก ๆ ทุกคน หวังว่า คนที่ได้ยินเพลงเหล่านี้จะตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของเด็ก ไม่ละเลยที่จะดูแลเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเราให้ดีที่สุด มากไปกว่านั้น หากเป็นไปได้ …ให้เราหยิบยื่นความช่วยเหลือและความรักให้แก่เด็กที่กำลังตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากด้วย

Continue reading