การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม3-การช่วยเหลือ

ชุดแหล่งข้อมูลสำหรับลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก

เล่ม 3: การช่วยเหลือ

หมวดหมู่: การปกป้องเด็ก

แหล่งข้อมูล: เจ้าของคือ MOCVIN

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลคือเพื่อจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อการตรวจสอบและการรายงานกรณีเมื่อเกิดการล่วงละเมิดทางเพศเด็กภายในชุมชน

ทรัพยากรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดทรัพยากรเพื่อลดความรุนแรงทางเพศเด็ก” ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ในบริบทของคริสตจักรที่สนใจในการช่วยเหลือเด็ก  และโดยเฉพาะการปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงทางเพศ

การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม3-การช่วยเหลือ