การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม1-หลักพื้นฐานตามพระคัมภีร์

ชุดแหล่งข้อมูลสำหรับลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก

เล่ม 1: หลักพื้นฐานตามพระคัมภีร์

หมวดหมู่: การปกป้องเด็ก

แหล่งข้อมูล: เจ้าของคือ MOCVIN

วัตถุประสงค์ของแหล่งข้อมูลนี้คือเพื่อให้ผู้นำคริสเตียนมีพื้นฐานทางพระคัมภีร์สำหรับการทำงานด้านการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและวัยรุ่น  และในการเดินไปพร้อม ๆ กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ทรัพยากรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุดทรัพยากรเพื่อลดความรุนแรงทางเพศเด็ก” ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ในบริบทของคริสตจักรที่สนใจในการช่วยเหลือเด็ก  และโดยเฉพาะการปกป้องพวกเขาจากความรุนแรงทางเพศ

การลดความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก-เล่ม1-หลักพื้นฐานตามพระคัมภีร์