เส้นทางสู่ฝันฉบับฉันเอง

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมที่มูลนิธิดรุณาทรทำร่วมกับคริสตจักรคู่สัญญา โดย
ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยให้เด็กและเยาวชน เข้าใจถึงคุณค่าในตนเอง ความชอบ ความถนัด คุณลักษณะและ
สิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อช่วยเยาวชนในการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่สำคัญในชีวิต

Continue reading


 บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมกลุ่ม สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับพัฒนาการในการเจริญเติบโตของเด็ก การป้องกันโรคและการปฐมพยาบาล ตลอดจนการดูแลตนเองของแม่

Continue reading


 บทเรียนกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน สำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

บทเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เป็นบทเรียนสำหรับหญิงตั้งครรภ์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ให้สามารถปฏิบัติตนในบทบาทของแม่และการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเข้าใจและปลอดภัย

Continue reading


 หลักสูตรเสริม สำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

หลักสูตรเสริมสำหรับเด็ก 3-5 ขวบ มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ฉันเป็นคนพิเศษของพระเจ้า เรื่องราวของพระเจ้า เรื่องราวของฉัน และพระคัมภีร์

Continue reading


 สรุปการประเมินความพร้อมของคริสตจักรคู่สัญญา เรื่องการปกป้องเด็ก

จากการสุ่มตัวอย่างคริสตจักรคู่สัญญา จำนวน 81 แห่ง ในการ […]

Continue reading


 สรุปการวิจัย เรื่อง ภัยออนไลน์

ภัยออนไลน์ในเด็กวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรตระหนักและให้ความใส่ใจ ทีมวิจัยของคอมแพสชั่นจึงได้ทำการเก็บข้อมูลกับวัยรุ่นของเรา 2,000 กว่าคน และได้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็นที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชนอย่างเหมาะสม รวมถึงการปกป้องเด็กและเยาวชนของเราต่อไป

Continue reading


 การตัดสินใจและการแก้ปัญหา

ทุก ๆ วันเราทุกคนต่างต้องตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ หรือเรื่องเล็ก เราตัดสินใจเป็นการส่วนตัวว่าเราจะทานอะไร เราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหน เราจะเดินทางไปไหน และเราจะปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไร เราตัดสินใจให้กับครอบครัวของเราในการดูแลพวกเขา เราต้องดูแลอาหารการกินให้ครอบครัวของเราอย่างไร การจัดสรรเรื่องการทำงานบ้าน และเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวัน

Continue reading


 ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับพี่เลี้ยง

การให้คำปรึกษาในความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเน้นที่การรับฟังความต้องการสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่และเรื่องราวในชีวิตของน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงจะใช้ข้อมูลที่ได้รับในการให้คำแนะนำชี้แนะสนับสนุนน้องเลี้ยงให้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ทักษะการให้คำปรึกษาช่วยให้พี่เลี้ยงสนับสนุนน้องเลี้ยงให้ทำตามหน้าที่การตัดสินใจของน้องเลี้ยงเอง

Continue reading


 การเปลี่ยนสถานะและการเกิดผลทวี

ระบบพี่เลี้ยงที่เป็นทางการจะมาถึงจุดสิ้นสุดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยธรรมชาติแล้วระบบพี่เลี้ยงจะถึงเวลาสิ้นสุดเมื่อเป้าหมายของน้องเลี้ยงนั้นสำเร็จเรียบร้อยดี แต่บางครั้งก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนหรืออาจมีปัญหาส่วนตัวเกิดแทรกขึ้นมาทำให้ระบบพี่เลี้ยงต้องสิ้นสุดลงก่อนถึงเวลาที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใด การยุติความสัมพันธ์ก็มีความสำคัญมากอยู่ดี ทั้งพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงควรจะทบทวนเป้าหมายและความคืบหน้าเพื่อให้สาระสำคัญ…

Continue reading