สรุปการวิจัย เรื่อง ภัยออนไลน์

ภัยออนไลน์ในเด็กวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรตระหนักและให้ความใส่ใจ ทีมวิจัยของคอมแพสชั่นจึงได้ทำการเก็บข้อมูลกับวัยรุ่นของเรา 2,000 กว่าคน และได้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายประเด็นที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชนอย่างเหมาะสม รวมถึงการปกป้องเด็กและเยาวชนของเราต่อไป

อ่านงานวิจัย คลิก