หลักสูตรเสริม สำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

หลักสูตรเสริมสำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 1. ฉันเป็นคนพิเศษของพระเจ้า 
 2. เรื่องราวของพระเจ้า เรื่องราวของฉัน และพระคัมภีร์
 3. คนของพระเจ้า เรียนรู้เกี่ยวกับคนรอบตัว 
 4. พระเจ้าทรงประทานชุมชนให้กับฉัน 
 5. พระเจ้าทรงสร้างโลกของฉัน 
 6. พระเจ้าทรงให้ความสามารถและของประทานแก่ฉัน
 7. ฉันรักการเรียนรู้ พื้นฐานการเรียนรู้ปฐมวัย
 8. ฉันรักการเรียนรู้ พื้นฐานคณิตศาสตร์ปฐมวัย 
 9. เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของฉัน 
 10. ฉันเป็นคนสร้างสรรค์ การแสดงออกผ่านทางงานศิลปะ
 11. ฉันชอบสำรวจโลกที่พระเจ้าทรงสร้าง 
 12. ฉันรักการเรียนรู้ เริ่มต้นรากฐานทางสังคม 

ดาวน์โหลด >>  หลักสูตรเสริม สำหรับเด็ก 3-5 ขวบ