ชุดหนังสือเด็กและครอบครัวในพระคัมภีร์ เล่ม 5-การคุ้มครองเด็ก

เจ้าของทรัพยากร: คอมแพสชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล

ผู้เขียน: แดน บรูสเตอร์

เด็ก ๆ มักมีความเสี่ยง  แต่ในขณะที่เด็ก ๆ ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่เสมอนั้นมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ามีสถานที่พิเศษในพระทัยของพระองค์สำหรับเด็กเหล่านี้  คือเด็กกำพร้า, ผู้ถูกทารุณกรรม, คนที่ถูกทอดทิ้ง, และคนที่หิวโหย  เหตุผลที่เด็กที่มีความเสี่ยงได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษนั้นได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนและถูกมอบหมายให้ได้รับการดูแลตลอดพระคัมภีร์  การศึกษาหนังสือเล่มที่ 5 ของชุดหนังสือ “เด็กและครอบครัวในพระคัมภีร์” จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าหัวใจของพระเจ้าถูกทำให้แตกสลายเมื่อเด็กๆต้องทนทุกข์ทรมาน  และหัวใจของเราเองต้องแตกสลายด้วยเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้อาจใช้สำหรับการศึกษาเป็นส่วนตัว  หรือเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนและการประชุมเชิงปฏิบัติการในคริสตจักรต่างๆ  รวมถึงบุคลากรทางการดูแลเด็กหรือกลุ่มอื่น ๆที่จัดตั้งขึ้น  เหมาะสำหรับคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) และเป็นหนังสือที่สามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ PDF

ดาวน์โหลด >> ชุดหนังสือเด็กและครอบครัวในพระคัมภีร์ เล่ม 5-การคุ้มครองเด็ก