[ภาษาไทย]ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก

โลกของเด็ก

1 ใน 3 ของประชาการกว่า 6พันล้านคนทั่วโลกเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขณะที่เด็กในประเทศที่กำลังพัฒนามีสัดส่วนเดกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชาการทั้งประเทศ

เด็กในโลกที่เจริญแล้วจำนวนมากมีอนาคตที่สดใส มีโอกาสทางการศึกษามีสุขภาพที่แข็งแรง มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ขณะที่เด็กในอีกมุมหนึ่งของโลกกลับไม่มีแม้แต่อาหารที่จะประทังชีวิต อะไรคือปัญหาที่เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญ?

  • เด็กประมาณ 300ล้านคนทั่วโลกเป็นเด็กกำพร้าและเด็กเร่ร่อน
  • เด็กเกือบ 360ล้านคนทั่วโลกอ่านเขียนไม่ได้และขาดโอกาสทางการศึกษา
  • มีเด็กประมาณ 250ล้านคนที่อยู่ในตลาดแรงงานโดย 120ล้านคนเป็นแรงงานเต็มเวลาและมีเพียงประปรายที่มีโอกาสเรียนหนังสือ
  • เด็กอายุต่ำกว่า 15ปี ประมาณ 2.3 ล้านคนติดเชื้อเอชไอวี โดยส่วนใหญ่ติดมาจากแม่ ขณะที่เด็ก 15ล้านคน ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กยากจนต้องกลายเป็นกำพร้าและพ่อแม่เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์
  • ยังมีเด็กอีกเกือบ 80% ทั่วโลกที่ไม่เคยได้ยินหรือมีโอกาสตอบสนองต่อพระกิตติคุณ

หากเราลงทุนในชีวิตของเด็กเหล่านี้ วันข้างหน้าพวกเขาอาจก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำชุมชน แพทย์พยาบาล ครู ศิษยาภิบาล หรือนักธุรกิจ แต่ถ้าเราไม่ใส่ใจพวกเขาอาจจะตายทั้งเป็นในฐานะเหยื่อของความยากจน

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> Thai ทำไมคริสตจักรต้องทำงานกับเด็ก