หลักสูตรเสริม สำหรับเด็ก 3-5 ขวบ

หลักสูตรเสริมสำหรับเด็ก 3-5 ขวบ มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ฉันเป็นคนพิเศษของพระเจ้า เรื่องราวของพระเจ้า เรื่องราวของฉัน และพระคัมภีร์

Continue reading


 CSP – ebook กิจกรรมเสริม สำหรับเด็ก

กิจกรรมเสริม สำหรับเด็ก

01 กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
02 กิจกรรมการเล่นกับฟองน้ำ
03 กิจกรรมการร้อยลูกปัด
04 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาในด้านภาษา

Continue reading


 CSP – ebook โรคต่างๆ ในเด็ก

คลิปวิดีโอ

ความเจ็บป่วยที่สามารถป้องกันได้
เอกสาร
01 STI ซินโดรมที่พบมากที่สุด 6 ประเภท
02 การควบคุมโรคท้องร่วง 2007
03 การควบคุมโรคท้องร่วง – รูปภาพ
04 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพ
05 รายการการบาดเจ็บพื้นฐานขององค์การอนามัยโลก

Continue reading


 CSP – ebook พัฒนาการในครรภ์

พัฒนาการ 1 เดือน – 4 ปี
01 พัฒนาการเด็กในเด็กอายุ 1 เดือน
02 พัฒนาการเด็กในเด็กอายุ 2 เดือน
03 พัฒนาการเด็กในช่วงเด็กอายุ 3-4 เดือน
04 พัฒนาการเด็กในช่วงเด็กอายุ 5-6 เดือน
05 พัฒนาการเด็กในช่วงเด็กอายุ 7-8 เดือน ….

Continue reading


 CSP – ebook ตัวชี้วัดต่างๆ เกี่ยวกับเด็ก

ตัวชี้วัด ซึ่งวีดีโอข้างล่างนี้ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

01 ตัวชี้วัดอัตราการตายของทารก
02 ตัวชี้วัดอัตราการเกิดของโรคที่ป้องกันได้
03 การวัดการเจริญเติบโตโดยวิธีการประเมินแบบ c score
04 หลักในการวัดพัฒนาการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับวัย
05 หลักในการวัดการบาดเจ็บที่เกิดจากสิ่งเเวดล้อมหรือภายในบ้าน

Continue reading