หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 19ปีขึ้นไป ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 19ปีขึ้นไป ปีที่1 หลักสูตรของวัยรุ่นนี้จะแบ่งตามช่วงวัย และเจาะจงเป็นเรื่องๆ เพื่อให้เหมาะกับวัยของเขา

Continue reading


 หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 19ปีขึ้นไป ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 19ปีขึ้นไป ปีที่2 หลักสูตรของวัยรุ่นนี้จะแบ่งตามช่วงวัย และเจาะจงเป็นเรื่องๆ เพื่อให้เหมาะกับวัยของเขา

Continue reading