หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 19ปีขึ้นไป ปีที่1

หลักสูตรของวัยรุ่นนี้จะแบ่งตามช่วงวัย และเจาะจงเป็นเรื่องๆ เพื่อให้เหมาะกับวัยของเขา

ดาวน์โหลดหลักสูตร>>  หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 19-22ปี ปีที่1