การรู้จักตนเองและพฤติกรรมของตนเอง

“ฉันเป็นใคร?” คำถามนี้เป็นแก่นของเอกลักษณ์ส่วนตัวของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีหลักความเชื่อหลักเกี่ยวกับตัวเอง ดังนั้นเอกลักษณ์ส่วนตัวของพวกเขาจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความเชื่อนี้ พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงแต่ละคนเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงด้วยภาพที่ว่าพวกเขาเป็นใครโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของแง่มุมต่าง ๆ เช่น
  • บุคลิกภาพ: ฉันเป็นคนตลก ฉันเป็นคนนิสัยดี
  • ความสามารถ: ฉันเป็นนักกีฬา ฉันเก่งคณิตศาสตร์
  • รูปร่างภายนอก : ฉันเป็นคนสูง ฉันเป็นคนสวย
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะทำให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำมาประเมินตัวเองและช่วยยืนยันเอกลักษณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล