การเป็นผู้อารักขาร่างกาย

ยินดีต้อนรับสู่ ความเชื่อแท้ ชีวิตจริง ซึ่งเป็น ชุดการศึกษาพระคัมภีร์ “เราเชื่อ” (We Believe) สำหรับคนหนุ่มสาวและคนที่ใจยังหนุ่มอยู่  เนื้อหาทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์และธรรมเนียมปฎิบัติที่ได้รับการปฏิรูปแล้ว

แม้ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากทรรศนะแบบตะวันตก แต่หลักการส่วนมากก็เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์และจะนําไปประยุกต์ใช้ในวัฒนธรรมใดก็ได้ แม้แต่ในที่ซึ่งไม่ได้มีการปฏิบัติแบบนี้อยู่

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้คือ :
การกินดี
การดูแลร่างกาย
การนอนให้พอ
การดูแลจิตวิญญาณโดยการรักษาวันสะบาโต
และการพักผ่อน

 

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> Health การเป็นผู้อารักขาร่างกายและการปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดี