ความยากจน

Book Cover: ความยากจน

หนังสือเล่มนี้เป็นมุมมองของคอมแพสชั่น ในเรื่อง “ความยากจน”  บางคนอาจพูดถึงปัญหาความยากจนในแง่เศรษฐกิจ ในขณะที่บางคนพูดถึงความยากจนทางด้านของจิตใจหรือด้านอื่นๆ เราขอนำเสนอปัญหาความยากจนจากแต่ละแง่มุม ควบคู่ไปกับการสะท้อนคำสอนจากพระคัมภีร์เรื่องคำว่า “คนจน” และ “ความยากจน” เราจะสังเกตได้ว่านักพัฒนากับคนทั่วไปพูดไม่เหมือนกันเกี่ยวกับความยากจน นักพัฒนามักจะพูดถึงสภาพคนที่เกี่ยวข้องกับความยากจน เช่น ระบบสังคมที่กดขี่ข่มเหงคนจน ขาดโอกาสในการได้รับการบริการสาธารณะ ถูกจำกัดสิทธิ ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนต่ำต้อยหรือไร้ศักดิ์ศรี ปัญหาในความสัมพันธ์กับสังคม และปัญหาในความสัมพันธ์กับพระเจ้า

แม้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะพินิจพิเคราะห์  และความยากจนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งมีมุมมองหลายด้านที่เราควรทำความเข้าใจและให้ความสำคัญ แต่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้ชัดถึงความหมายและใช้คำนี้ตามความหมายนั้นอย่างต่อเนื่อง   คอมแพสชั่นยืนยันว่าการขาดรายได้เป็นสภาพพื้นฐานของความยากจน และเป็นจุดสำคัญที่บอกความหมายของคำว่ายากจน  บางคนใช้คำว่า “ยากจน” ในลักษณะของคำอุปมา หรืออธิบายคำนั้นตามความหมายอื่น เช่น “ยากจนฝ่ายจิตวิญญาณ” แต่ในบริบท คอมแพสชั่นเราใช้คำว่ายากจนในความหมาย ทางด้านสภาพเศรษฐกิจ

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>  ความยากจน