การ์ตูนเรื่องราวของ พระเยซู

มีอะไรมากมายที่ควรรู้!

มีการเรียนรู้มากมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเจ้าและพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือ พระเยซู นี่คือบางส่วนของพระคัมภีร์ที่คุณ ควรอ่าน

  • วิธีการที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมและสร้างชนชาติยิวซึ่งเป็นเชื้อสายเดียวกับพระเยซู ปฐมกาล บทที่12
  • วิธีการที่พระเจ้ามอบบัญญัติสิบประการให้กับโมเสส เป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้มนุษย์ปฏิบัติ
  • เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของพระเยซูในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> การ์ณตูนเรื่องราวของ พระเยซู