การตัดสินใจและการแก้ปัญหา

ทุก ๆ วันเราทุกคนต่างต้องตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก เราตัดสินใจเป็นการส่วนตัวว่าเราจะทานอะไร เราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหน เราจะเดินทางไปไหน และเราจะปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไร เราตัดสินใจให้กับครอบครัวของเราในการดูแลพวกเขา เราต้องดูแลอาหารการกินให้ครอบครัวของเราอย่างไร การจัดสรรเรื่องการทำงานบ้าน และเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวัน เราต้องตัดสินใจที่โรงเรียนและที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและเป้าหมายในหน้าที่การงาน การตัดสินใจสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตแต่ละวันของเราเช่นสิ่งที่เราจะกิน หรือที่ ๆ เราจะไป การตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตทั้งหมดของเรา เช่น เรื่องใครคือคนที่เราควรแต่งงานด้วย ใครที่เราควรให้ความไว้ใจ หรือการตัดสินใจยอมรับความรอดที่เป็นของขวัญจากพระเยซู