หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่1

หลักสูตรของวัยรุ่นนี้จะแบ่งตามช่วงวัย และเจาะจงเป็นเรื่องๆ เพื่อให้เหมาะกับวัยของเขา

ดาวน์โหลดหลักสูตร>>  หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่1