เอกลักษณ์และฐานะในพระคริสต์

วัตถุประสงค์

หลังจากที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ ท่านสามารถที่จะ

  • จำได้ว่าข้อความที่ท่านได้รับเหล่านี้มีผลต่อทัศนคติของท่าน และความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าอย่างไร
  • เข้าใจความจริงเกี่ยวกับคำพูดลบ และรู้ว่าสิ่งนั้นมีผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่างไร
  • เข้าใจตัวเราที่แท้จริงในพระคริสต์
  • จำได้ถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา และรู้ว่าพระองค์ต้องการจะมีความสัมพันธ์กับเราแม้กระทั่งในยามที่เราเกิดความสงสัยหรือสิ้นหวัง

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> Identity หลักการของเอกลักษณ์และฐานะในพระคริสต์