ทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับพี่เลี้ยง

การให้คำปรึกษาในความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงส่วนใหญ่จะเน้นที่การรับฟังความต้องการสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่และเรื่องราวในชีวิตของน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงจะใช้ข้อมูลที่ได้รับในการให้คำแนะนำชี้แนะสนับสนุนน้องเลี้ยงให้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองทักษะการให้คำปรึกษาช่วยให้พี่เลี้ยงสนับสนุนน้องเลี้ยงให้ทำตามหน้าที่การตัดสินใจของน้องเลี้ยงเอง การเป็นพี่เลี้ยงกว้างกว่าการให้คำปรึกษาเนื่องจากเป็นการผสมรวมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอยู่ในระดับลึกในทุกด้านของชีวิต (ด้านจิตวิญญาณ การรับรู้กายภาพ สังคมและอารมณ์ อาชีพ เศรษฐกิจ และครอบครัว) พี่เลี้ยงให้คำแนะนำการชี้แนะและให้ถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาและแหล่งข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสมแก่น้องเลี้ยง