การเปลี่ยนสถานะและการเกิดผลทวี

ระบบพี่เลี้ยงที่เป็นทางการจะมาถึงจุดสิ้นสุดในเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยธรรมชาติแล้วระบบพี่เลี้ยงจะถึงเวลาสิ้นสุดเมื่อเป้าหมายของน้องเลี้ยงนั้นสำเร็จเรียบร้อยดี แต่บางครั้งก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนหรืออาจมีปัญหาส่วนตัวเกิดแทรกขึ้นมาทำให้ระบบพี่เลี้ยงต้องสิ้นสุดลงก่อนถึงเวลาที่ตั้งใจไว้ ไม่ว่าเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใดการยุติความสัมพันธ์ก็มีความสำคัญมากอยู่ดี ทั้งพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงควรจะทบทวนเป้าหมายและความคืบหน้าเพื่อให้สาระสำคัญและสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นเป็นตัวย้ำเตือนถึงผลที่ได้ในทางบวกของระบบพี่เลี้ยงที่มีผลต่อทั้งสองฝ่ายดังนั้นในเวลาปิดงานจึงควรจัดงานแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้โดยมีของขวัญพิเศษเพื่อแสดงถึงการขอบคุณและเป็นสิ่งเตือนใจถึงการเติบโตขึ้นในระยะยาวด้วย พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงควรเลือกยุติความสัมพันธ์ในเวลาที่รู้ว่ามีการเจริญเติบโตขึ้นและก้าวเข้าสู่ระยะการเปลี่ยนสถานะโดยรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สายสัมพันธ์ใหม่นั้นนำมาซึ่งความเจริญเติบโตไปอีกขั้น