ทักษะการให้คำแนะนำ

การให้คำแนะนำเหมือนหรือต่างจากระบบพี่เลี้ยงอย่างไร?
ด็อกเตอร์ เจ โรเบิร์ต คลินตัน (Dr. J.Robert Clinton) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า: การให้คำแนะนำคือรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จได้อย่างไร พี่เลี้ยงจะสอนทักษะความรู้ให้แก่น้องเลี้ยงซึ่งก็คือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ พี่เลี้ยงจะทำหน้าที่เป็นต้นแบบ คอยสร้างสถานการณ์ที่ท้าทาย สร้างกำลังใจ สร้างชิ้นงานเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และพัฒนาความมั่นใจโดยมีความเชื่อมั่นในตัวน้องเลี้ยงและให้การสนับสนุนทุกอย่างจนเสร็จขั้นตอน
ในด้านที่เหมือนกันคือการให้คำแนะนำเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของระบบพี่เลี้ยงซึ่งคอยให้กำลังใจน้องเลี้ยงโดยการสร้างแรงจูงใจให้ทักษะความรู้ความสามารถ และการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดชิ้นงานหรือความท้าทาย พี่เลี้ยงก็เหมือนกับผู้ให้คำแนะนำที่ต้องคอยเฝ้าดู ให้กำลังใจ และส่งเสริมน้องเลี้ยงเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วนั้นไปใช้ให้เกิดผล
ดาวน์โหลด ที่นี่ >> ทักษะการให้คำแนะนำ