ทักษะการทำธุรกิจและการทำการค้าขนาดย่อม

ผู้ประกอบกิจการนั้นมักมีความคิดดี ๆ แต่บางครั้งขาดเครื่องมือ การฝึกฝน พาหนะขนส่ง เงินที่จะเริ่มต้น และแม้แต่สิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าที่แน่นอน และระบบโทรคมนาคมที่ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ขัดขวางความสามารถของเขาที่จะทำ ให้ความคิดดี ๆ เป็น ความจริงได้ กุญแจ สู่ความสำเร็จของผู้ประกอบกิจการก็คือ ความบากบั่นพากเพียร และค้นหา ที่จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่หาได้

ธุรกิจขนาดย่อม คือกิจการที่มีพนักงานน้อยกว่า 5 คนซึ่งเริ่มต้นด้วย เงินเล็กน้อย ซึ่งให้โอกาสแก่ผู้ประกอบการในประเทศที่ยากจนให้ได้รับ หนทางที่จะได้รับสินเชื่อขนาดเล็ก ผ่านทางสถาบันที่ให้การสนับสนุน ด้าน การเงินขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาประเทศ เมื่อผู้ประกอบการเริ่มธุรกิจที่ ประสบความสำเร็จ เขาก็ได้ผลประโยชน์ทางการเงินชุมชนก็พลอยได้ ประโยชน์จากการได้รับบริการที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และมีเงินทุนที่ จะลงทุนกลับลงไปอีกในชุมชน

บทเรียนนี้จะช่วยให้คุณก่อรูปแนวคิดต่างๆและสอนคุณว่าจะทำการวิจัย ตลาดอย่างไร การวิจัยจะช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่น่า จะเป็นไปได้ในการเริ่มธุรกิจใหม่ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อจะทำให้เกิด รายได้ขึ้น

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> ทักษะการทำธุรกิจและการทำการค้าขนาดย่อม