การเริ่มต้นสู่การดูแลสำหรับพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง

ผู้คนจากต่างถิ่นฐานและต่างวัฒนธรรมมีความเข้าใจ การเลี้ยงดูแตกต่างกันไป การเลี้ยงดูมีหลักฐานปรากฏชัดทางประวัติศาสตร์และมีการนิยามความหมายที่แตกต่างกันไป วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้จะให้ความหมายของการเลี้ยงดูว่า “เป็นกระบวนการความสัมพันธ์ที่พี่เลี้ยงหนุนใจน้องเลี้ยงผ่านทางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรในช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาหนึ่งซึ่งการหนุนใจนี้ช่วยให้เกิดนิสัย ความรู้ทักษะ ความปรารถนา ค่านิยม จุดเชื่อมต่อทรัพยากรในการเจริญเติบโต และการพัฒนาศักยภาพใหม่”

“ในความสัมพันธ์นี้ผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านการเป็นมืออาชีพและเป็นคริสเตียนมากกว่าจะแบ่งเป็นประสบการณ์นั้น ๆ ให้กับ น้องเลี้ยงผู้ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากความรู้ของพี่เลี้ยงตลอดความสัมพันธ์นี้ ทั้งพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงสามารถที่จะเรียนรู้และเติบโตให้เป็นเหมือนองค์พระคริสต์ และสำแดงพระองค์ในทุก ๆ ด้านของชีวิต”

ความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงนี้จะสะท้อนถึงการลงทุนด้านเวลา ความห่วงใย และพลังงานของคุณ ความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงที่ได้รับการฟูมฟักอย่างดีจะช่วยให้พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงกลายเป็นดั่งที่พระเจ้าประสงค์ให้คน ๆ นั้นเป็นได้และยังช่วยให้การทรงเรียกที่มีต่อชีวิตทั้งคู่นั้นสำเร็จผล

ดาวน์โหลด ที่นี่ >> Mentor การเริ่มต้นสู่การดูแลสำหรับพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง