แผนพัฒนาเด็กและ เยาวชน ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์

ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะชีวิต และอาชีพ ทั้งการรับใช้พระเจ้าใน คริตจักร ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับการศึกษาหรือทำกิจกรรมในวันอาทิตย์เท่านั้น