เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ขอต้อนรับสู่แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฉบับนี้! คู่มือนี้ทำขึ้นสำหรับเยาวชนที่ต้องการทำงานร่วมกันเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา

ในแหล่งข้อมูลนี้มีกิจกรรมมากมายที่จะช่วยให้กลุ่มเยาวชนได้คิดถึงความต้องการและความฝันสำหรับอนาคตของตนเอง ซึ่งผู้อ่านสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับที่เรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้หรือสลับไปสลับมาก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้อ่านเองว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด

เยาวชนและเด็กคืออนาคตของเรา ดังนั้นเมื่อใดที่คุณจัดตั้งกลุ่มเยาวชนและให้พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชุมชนนั้น คุณควรเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะเด็ก ๆ มีทั้งพลังและความกระตือรือร้นในชีวิต และการให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมกับโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นั้นจะส่งผลให้พวกเขามีความหวังสำหรับอนาคตของตัวเองด้วย

ดาวน์โหลด ที่นี่ >>  Qavah เด็กและเยาวชนคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง