แบ่งปันชีวิต (Handing out life)

ผู้เขียน อ. ท็อดด์ เอ เบียแมน

คำอธิบาย

     หนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะได้ให้แบบอย่างตามพระคัมภีร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทรงพลัง แนวทางในการักษาลำดับความสัมพันธ์ในชีวิต

ผู้เขียนใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ  และยังได้แบ่งปันตัวอย่างทั้งภาพและขั้นตอน รวมถึงการอธิบายอย่างชัดเจน  สามารถใช้ได้กับคนทุกกลุ่ม

     ครึ่งแรกของหนังสือเป็นเรื่องราวที่เป็นอุปมาอุปไมยในชีวิตของเรา ตัวละครและความสัมพันธ์ในเรื่องราวนี้จะนำเสนอแนวคิดที่เห็นได้ชัดและเป็นจริงในชีวิตของเรา

ส่วนครึ่งหลัง จะนำเสนอหลักการหรือบทเรียนที่ได้จากเรื่องราวตอนต้น

     ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การค้นพบสิ่งใหม่ หรือการทำให้เรื่องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น และแน่ใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นพระพรให้กับความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบในชีวิตของคุณ

ดาวน์โหลด >>  หนังสือ แบ่งปันชีวิต (Handing out life)